CO BUDE

Valná hromada (4. 4. 2024 od 18:30)

Každoroční valná shromada shrnující loňský rok a plánující ten letošní. Pokud jsi člen tak určitě doraž, ať jsme usnášeníschopní. Veškeré detaily v příloze.

CO BYLO

Běh o koláč panny z Dívčích hradů
(4. 11. 2023)

Výroční ročník, při kterém veškeré startovné jde na dobročinné účely. Správně prokropená trať a sluníčko během dne, lepší to být nemohlo.

Běh o koláč panny z Dívčích hradů
(5. 11. 2022)

Konkurujeme si s dalšími běhy, tak příští rok musíme šlápnout do marketingu a natáhnout závodníky k nám. Deštěm skvěle připravená trať, která pořádně klouzala, sluníčko a koláče skoro pro všechny.

Velikonoční zájezd dětského oddílu
(13. - 18. 4. 2022)

První výlet obnoveného dětského oddílu SK Zlíchov se konal na Velikonoce. Děti protentokrát velkoryse dovolily jet i svým rodičům, takže jsme ve složení 9 dětí, 8 rodičů, 2 prarodiče a 1 organizátor vyrazili směr Kouty nad Desnou v Jeseníkách.

Oprava opláštění s podporou hl.m. Prahy

Ahoj, v loděnici jsme právě dokončili rekonstrukci nátěru opláštění, kterou jsme si na valné hromadě letos na jaře odhlasovali. Před dvěma roky byla provedena první část (strana směrem k Vltavě) a letos jsme pokračovali v opravě zbývajích třech stran. Rekonstrukce zahrnovala demontáž krycích lišt a některých dalších prvků, broušení a následné natírání dřevěného opláštění i oplechování parapetů a dalších malých detailů. Rovněž jsme byli nuceni nechat vyměnit část prkenného opláštění u vstupu do boxů.
Na rekonstrukci jsme využiti dotaci z dotačního programu hlavního města Prahy: II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť ve výši 50 000 Kč.

Copyright SK Zlíchov Praha 2003-2010, email: info@skzlichov.cz